Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales Cinema Showtimes in Hong Kong

Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales [2017]
129
Category IIA


 • May
  26
  Fri

 • May
  27
  Sat

 • May
  28
  Sun

 • May
  29
  Mon

 • May
  30
  Tue

 • May
  31
  Wed

showtimes for Fri, May 26, 2017 in Hong Kong

in Hong Kong Island

2D version

 • 10:10
 • 13:00
 • 15:50
 • 18:40
 • 21:30

Digital 3D version

 • 11:40
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:40
 • 17:30
 • 19:10
 • 19:50
 • 21:40
 • 22:15

2D version

 • 10:45
 • 11:45
 • 13:15
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:40
 • 17:35
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:15

2D version

 • 08:40
 • 11:50
 • 13:10
 • 14:20
 • 15:20
 • 22:20
 • 23:55

2D version

 • 08:40
 • 11:50
 • 13:10
 • 14:20
 • 15:20
 • 22:20
 • 23:55

2D with Dolby Atmos version

 • 16:50

2D with Dolby Atmos version

 • 16:50

Digital 3D version

 • 09:20
 • 17:40
 • 21:55

Digital 3D version

 • 09:20
 • 17:40
 • 21:55

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 19:20
 • 19:50

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 19:20
 • 19:50

2D with Dolby Atmos version

 • 09:20
 • 11:40
 • 14:10
 • 19:00
 • 21:35

Digital 3D with MX4D version

 • 09:30
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:30
 • 22:00

2D version

 • 09:15
 • 11:45
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:55

2D version

 • 09:50
 • 11:05
 • 12:10
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:50
 • 17:50
 • 19:10
 • 20:10
 • 21:30

2D version

 • 09:15
 • 11:45
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:25
 • 21:55

Digital 3D version

 • 11:30
 • 14:00
 • 15:10
 • 16:30
 • 17:20
 • 19:00
 • 19:45
 • 21:30
 • 22:10

2D version

 • 12:15
 • 14:40
 • 17:15
 • 19:35
 • 21:55

Digital 3D version

 • 16:00

in Kowloon

2D version

 • 13:00
 • 14:00
 • 15:20
 • 16:55
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:25

Digital 3D version

 • 10:40

2D version

 • 00:15
 • 00:55
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:20
 • 17:50
 • 19:35
 • 21:55
 • 22:30

Digital 3D version

 • 11:35
 • 20:10

2D version

 • 00:10
 • 13:10
 • 14:00
 • 15:10
 • 17:35
 • 22:25

Digital 3D version

 • 10:50
 • 16:55
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:45

2D version

 • 08:45
 • 23:50

2D with Dolby Atmos version

 • 10:10
 • 12:35
 • 22:15

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 15:00
 • 17:25
 • 19:50

IMAX 3D version

 • 09:20
 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:25
 • 21:55

2D version

 • 11:55
 • 14:20
 • 15:30
 • 16:45
 • 17:35
 • 19:10
 • 20:00
 • 21:35

2D version

 • 00:50
 • 11:20
 • 15:45
 • 17:15
 • 22:55

2D with Dolby Atmos version

 • 00:15
 • 09:15
 • 11:40
 • 14:05
 • 16:30
 • 19:00

Digital 3D version

 • 20:15

Digital 3D with 4DX version

 • 00:20
 • 09:50
 • 12:15
 • 14:40
 • 17:05
 • 19:30
 • 21:55

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 21:30

2D version

 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:30

2D version

 • 09:45
 • 10:45
 • 12:15
 • 13:25
 • 14:45
 • 16:10
 • 17:15
 • 19:00
 • 19:45
 • 21:40
 • 22:15

2D with Dolby Atmos version

 • 09:15
 • 11:45
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:20
 • 21:50

2D version

 • 11:00
 • 12:00
 • 14:25
 • 15:35
 • 16:50
 • 19:15
 • 20:20
 • 21:40
 • 22:40

2D with D-Box version

 • 12:00
 • 14:25
 • 16:50
 • 19:15
 • 21:40

2D version

 • 12:10
 • 14:15
 • 14:40
 • 17:10
 • 19:40
 • 20:00
 • 22:10
 • 22:30

2D with Dolby Atmos version

 • 10:30
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:30
 • 23:00

Digital 3D version

 • 11:45
 • 16:45
 • 21:45

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30
 • 23:55

2D with Dolby Atmos & D-Box version

 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 22:15

2D with Dolby Atmos version

 • 11:20
 • 13:50
 • 16:20
 • 22:15

2D version

 • 12:00
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:05
 • 21:30

2D version

 • 09:15
 • 11:25
 • 11:45
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:25
 • 21:55

2D with Dolby Atmos version

 • 09:40
 • 12:10
 • 14:40
 • 17:10
 • 19:40
 • 22:10

2D version

 • 10:30
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:30
 • 23:10

2D with Dolby Atmos version

 • 09:00
 • 11:00
 • 11:30
 • 11:30
 • 13:40
 • 14:05
 • 14:10
 • 16:20
 • 16:40
 • 16:50
 • 19:15
 • 21:45

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 09:30
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:30
 • 21:35
 • 21:50
 • 22:00

2D version

 • 12:10
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:10
 • 21:30
 • 23:50

Digital 3D version

 • 15:50

2D version

 • 00:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:40
 • 16:45
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:25
 • 23:05

Digital 3D version

 • 11:40
 • 20:30

2D with Dolby Atmos & D-Box version

 • 11:00
 • 12:00
 • 14:25
 • 15:10
 • 16:50
 • 17:40
 • 19:15
 • 20:05
 • 21:40
 • 22:30

2D with Dolby Atmos version

 • 11:00
 • 12:00
 • 14:25
 • 15:10
 • 16:50
 • 17:40
 • 19:15
 • 20:05
 • 21:40
 • 22:30

2D version

 • 09:00
 • 09:30
 • 10:55
 • 11:40
 • 12:00
 • 14:30
 • 15:20
 • 16:40
 • 17:00
 • 21:30
 • 22:00

Digital 3D version

 • 19:30
 • 19:50

2D version

 • 10:35
 • 13:00
 • 22:25

Digital 3D version

 • 15:00
 • 17:25
 • 19:35
 • 19:55
 • 21:45

IMAX 3D version

 • 11:50
 • 14:20
 • 16:50
 • 19:25
 • 21:55

2D version

 • 10:45
 • 11:40
 • 13:10
 • 14:05
 • 14:35
 • 16:30
 • 17:00

2D with Dolby Atmos version

 • 10:10
 • 12:35
 • 15:00
 • 17:25
 • 22:15

Digital 3D version

 • 19:20
 • 19:40
 • 21:30
 • 21:50

Digital 3D with Dolby Atmos version

 • 19:50

in New Territories

2D version

 • 13:10
 • 15:30
 • 17:50
 • 19:15
 • 22:30

Digital 3D version

 • 10:45
 • 16:55
 • 20:10
 • 21:35

2D version

 • 13:15
 • 14:10
 • 15:10
 • 16:40
 • 17:35
 • 19:10
 • 20:00
 • 21:35
 • 22:25

Digital 3D version

 • 10:50
 • 11:40

2D version

 • 13:10
 • 15:30
 • 16:55
 • 17:55
 • 19:15
 • 21:35
 • 22:40

Digital 3D version

 • 10:45
 • 20:15

2D version

 • 10:45
 • 13:15
 • 15:15
 • 17:40
 • 20:05
 • 21:50
 • 22:30

2D with D-Box version

 • 10:45
 • 15:15
 • 17:40
 • 20:05
 • 21:50
 • 22:30

2D version

 • 10:10
 • 12:35
 • 15:00
 • 17:25
 • 19:50
 • 22:15

2D version

 • 11:25
 • 13:55
 • 16:30
 • 17:30
 • 19:15
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:30

2D with D-Box version

 • 11:25
 • 13:55
 • 16:30
 • 19:15
 • 21:45

2D version

 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40
 • 23:10

Digital 3D version

 • 16:20

2D version

 • 14:20
 • 19:00
 • 21:20

Digital 3D version

 • 10:00
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40

2D version

 • 09:30
 • 12:00
 • 14:30
 • 17:00
 • 19:30
 • 22:00

Digital 3D version

 • 11:10

2D version

 • 09:00
 • 09:20
 • 11:30
 • 11:50
 • 14:05
 • 14:25
 • 16:35
 • 16:55
 • 19:10
 • 19:30
 • 21:40
 • 22:00

2D version

 • 08:30
 • 10:25
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:20
 • 17:10
 • 19:30
 • 20:30
 • 21:35
 • 22:50
 • 23:55

IMAX 3D version

 • 11:45
 • 14:15
 • 16:45
 • 19:25
 • 21:50

2D version

 • 09:40
 • 12:05
 • 14:30
 • 15:10
 • 16:55
 • 22:15

Digital 3D version

 • 19:20
 • 19:50
 • 21:45

2D version

 • 08:50
 • 09:40
 • 10:45
 • 12:05
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:10
 • 16:55
 • 22:15

Digital 3D version

 • 17:25
 • 19:20
 • 19:50
 • 21:45

2D version

 • 12:00
 • 15:40

Digital 3D version

 • 14:20
 • 16:40
 • 17:45
 • 19:00
 • 21:20

Facebook comments